+420.607087400 [email protected]

Kontakty pro zájemce o partnerství: [email protected], +420.728794343

Cílem konference SOCAIETY 2050 | Quo vadis homo? je disuze o dalším vývoji člověku vlivem AI na jeho budoucnost. Konference je organizovaná formou diskuzních panelů.

Všechny panely budou mít jedno společné, naznačit kde se nacházíme nyní a kam směřujeme. Pokusíme se naznačit, jak brzy dosáhneme okamžiku takzvané Singularity, jak bude vypadat interakce, spolupráce a komunikace mezi Homo Sapience a Machine Sapience podporované vysoce pokročilou umělou inteligencí.

Jak zasáhnou technologie v dalších letech do samotného člověka, jeho způsobu myšlení, jeho vědomí? Ovládnou ho? Jaký může mít výsledek tohoto procesu vliv na celé lidstvo? Jakou šanci mají dystopické předpovědi o jeho možném konci? Uvědomme si, že za každou budoucí situací stojí dnešní člověk.

Často slyšíme alibistické tvrzení, jak nás AI zničí. Ale umělá inteligence není živý organismus s přirozenou inteligencí,a vrozenou snahou někoho ničit. Jedinou příčinou k naplnění tohoto fatálního scénáře by byl pouze člověk, který vloží do DNA umělé inteligence informace, které by k tomato jednání vedly. Je v jeho silách, aby nastavil dostatečná stavidla pro to, aby se to nikdy nestalo.

Naše otázky a diskuze povedeme směrem k zodpovědnosti a příležitostem, jaké nám nám blízká i vzdálená budoucnost nabídne a jak se k nim postavíme. Chceme vidět naší budoucnost pozitivně, ale bez významné ostražitosti k technologickému pokroku to rozhodně nepůjde.

Tematické okruhy jednotlivých panelů organizovaných ve dvou blocích budou zaměřena na různá témata, se zaměřením na AI a její vliv na jednotlivce a společnost.

  (Témata budou dále upřesněňována)

  Oslovené osobnosti a experti ve dané oblasti, kteří předběžně přislíbili účast v diskuzním panelu. Jsou mezi nimi například Vladimír Mařík, Tomáš Mikolov, Michal Pěchouček, Jan Šedivý, Vojtěch Petráček, Radka Vladyková, pan Jiří Devát a další. Jednotliví panelisté zde budou postupně zveřejňováni.

  VLADIMÍR MAŘÍK

  VLADIMÍR MAŘÍK

  Vědecký ředitel CIIRC ČVUT Praha

   

  Vladimír Mařík je vědec, zakladatel a vědecký ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Hlavními oblastmi jeho zájmu je umělá inteligence, robotika, znalostní a expertní systémy, v posledním období pak multiagentní systémy a jejich aplikace. Právě v oblasti multiagentních systémů rozhodující měrou přispěl k vytvoření silného výzkumného směru na ČVUT, přinášejícího nové teoretické poznatky i významné průmyslové a obranné aplikace.

  TOMÁŠ MIKOLOV

  TOMÁŠ MIKOLOV

  Vědec v oboru AI, CIIRC ČVUT Praha

   

  Tomáš Mikolov je český vědec v oboru umělé inteligence. Svým programem překladu jazyka převedením slov do číselných vektorů (projekt Word2Vec) podstatně zlepšil výkonnost strojových překladačů. Pracoval ve skupině Google Brain a v týmu Facebook AI Research.
  Od roku 2020 Tomáš Mikolov buduje vlastní výzkumný tým na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) ČVUT v Praze.

  MICHAL PĚCHOUČEK

  MICHAL PĚCHOUČEK

  Vědec, odborník na AI

   

  Michal Pěchouček, odborník na počítačové vědy a umělou inteligenci, profesor Fakulty elektrotechnické na ČVUT.
  Vedl vědecké projekty financované americkými obrannými agenturami NASA a FAA, působil jako ředitel R&D centra pro umělou inteligenci a počítačovou bezpečnost firmy CISCO, od roku 2019 technickým ředitelem Avastu, je spoluzakladatelem a investorem několika úspěšných start-upů z oblasti umělé inteligence

  JAN ŠEDIVÝ

  JAN ŠEDIVÝ

  Vědec, CIIRC ČVUT Praha

   

  Jan Šedivý je vědec v oblasti konverzační umělé inteligence.
  S rozpoznáváním řeči začínal Jan Šedivý v polovině 90. let v IBM.

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  VOJTĚCH PETRÁČEK

  Rektor ČVUT Praha

   

  Vojtěch Petráček na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v  experimentech ALICE, CBM a AEGIS. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika.

  RADKA VLADYKOVÁ

  RADKA VLADYKOVÁ

  Ředitelka Svazu měst a obcí ČR

   

  Mgr. Radka Vladyková pracuje od února 2019 ve funkci výkonné ředitelky Svazu měst a obcí České republiky. V letech 2014–2018 pracovala Radka Vladyková jako starostka v desetitisícovém městě Jesenice u Prahy a při této práci získala široké zkušenosti napříč všemi oblastmi, kterými se územní samospráva zabývá. V roce 2020 získala ocenění Osobnost SMART CITY 2020, a to zejména za propagaci ekosystému Chytrá města a obce na půdě SMOČR.

  Cena lístku do 22.9. 2024 je 1.460,- Kč, od 23.9. 1.800 Kč, pro členy partnerů konference lze získat slevu 20% slevy po zadání příslušného kódu (v obou časových pásmech). Na vyžádání bude vystaven platební doklad (nutné IČ). Studentské lístky – základní cena 1.200,- Kč, časová sleva do 22.9. 2024 je 20% – cena lístku 960,- Kč.

  Hlavní směřování diskusního fóra této konference bude bezpečné začlenění umělé inteligence, inteligentních technologií podporovaných umělou inteligencí do života lidí, a invaze robotů do soukromého i veřejného prostoru, měst a soužití lidstva a robotických tvorů s umělou inteligencí. Zajištění bezpečí v celém spektru digitálního prostoru je jedním z nejdůležitějších úkolů pro blízkou i vzdálenou budoucnost.

  Změny, které nepochybně nastanou, mohou mít pro lidstvo nepředstavitelné důsledky. Naším cílem je nejen jim zabránit, ale také určit, jakým směrem by se měla UI ubírat a jak by mohla být lidstvu prospěšná, a ne nepřítelem a škůdcem.

  Konference je jednodení, bude rozdělena do dvou částí, oddělených přestavkou na lehké občerstvení s možností diskuze mezi přítomnými. Každá z částí je organizována jako panelová diskuze. Panelisté budou odpovídat na moderátorem připravených otázek a dotazů z publika. 

  AI LOVE

  o Michal Postranecky & Suno.ai | SOCAIETY 2050

  NADAČNÍ FOND VIZE 2050+

  Nadační fond VIZE 2050+ vznikl za účelem vyhledávání budoucích lídrů, kteří převezmou vedení naší společnosti v horizon Roku 2050. Tito členové takzvané generace Alfa, pro něž bude normální spolužití s přícházejícími technologiemi založenými na AI, budou zodpovědni za její užití etickým způsobem v harmonii mezi lidstvem a roboty. Jedním z důležitých cílů Nadačního fondu VIZE 2050+ je využití těchto AI technoloií pro podporu slabších členů společnosti.