+420.607087400 [email protected]
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE | CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE
Michal POSTRANECKY

Michal POSTRANECKY

Architekt, Urbanista

Michal Postránecký je zakladatelem Nadačního fondu VIZE 2050+. Tento nadační fond organize spolu s Centrem města pro budoucnost [CCF CIIRC ČVUT Praha] konferenci SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo?

Michal Postránecký is the founder of the VIZE 2050+ Foundation. This foundation, together with the Centre of the City for the Future [CCF CIIRC CTU Prague], organizes the conference SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo?

 

Anna DROZDOVÁ

Anna DROZDOVÁ

Event Admin

Anna Drozdová je administrátorkou Centra města budoucnosti CIIRC ČVUT PRAHA. Je součástí organizačního týmu konference SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo?, koordinující technické zabezpečení eventu.

Anna Drozdová is the administrator of the Centre of the City of the Future CIIRC CTU PRAHA. She is part of the conference organizing team of SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo? coordinating the technical support of the event.

Petr SOLIL

Petr SOLIL

Biocev komunikace

Petr Solil je Vedoucí komunikace a tiskový mluvčí BIOCEV (Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy).

Petr Solil is Head Of CommunicationsBIOCEV – Biotechnology and Biomedicine Centre of the Academy of Sciences and Charles University

Ondřej HLAVÁČ

Ondřej HLAVÁČ

Ondřej Hlaváč se již přes půl dekády věnuje strojovému učení a automatizacím pro přední české firmy. V AI Institute vede B2B sekci a šíří povědomí o AI v různých sektorech, kde za rok 2023 proškolil skoro 3000 lidí. Také stojí za právním nástrojem Advomate, používaným společnostmi jako ŠKODA AUTO a SKANSKA.

Ondřej Hlaváč has been working on machine learning and automation for leading Czech companies for over half a decade. He leads the B2B section of the AI Institute and spreads awareness of AI in various sectors, where he has trained almost 3000 people in 2023. He is also behind the legal tool Advomate, used by companies such as ŠKODA AUTO and SKANSKA.

Lukáš BENZL

Lukáš BENZL

Ředitel ČAUI

Lukáš Benzl má přes 18 let praxe z technologických firem a startupů. Působil v produktovém i projektovém managementu. V posledních letech se specializuje na AI a její dopady na firmy i jednotlivce. V roce 2023 založil Českou asociaci umělé inteligence s cílem podpořit rozvoj a vzdělávání v oblasti AI.

Lukáš Benzl has over 18 years of experience in technology companies and startups. He has worked in product and project management. In recent years, he has specialized in AI and its impact on companies and individuals. In 2023, he founded the Czech Association of Artificial Intelligence with the aim to promote the development and education in the field of AI.