+420607087400 [email protected]
Vyberte stránku
ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE A KONCERTU | CONFERENCE AND CONCERT ORGANIZING COMMITTEE
Michal POSTRANECKY

Michal POSTRANECKY

Architect, Urbanist, Visionary

Michal Postránecký je zakladatelem Nadačního fondu VIZE 2050+. Tento nadační fond organize spolu s Centrem města pro budoucnost [CCF CIIRC ČVUT Praha] konferenci SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo?

Michal Postránecký is the founder of the VIZE 2050+ Foundation. This foundation, together with the Centre of the City for the Future [CCF CIIRC CTU Prague], organizes the conference SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo?

 

Anna        DROZDOVÁ

Anna DROZDOVÁ

Event Admin

Anna Drozdová je administrátorkou Centra města budoucnosti CIIRC ČVUT PRAHA. Je součástí organizačního týmu konference SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo? koordinující technické zabezpečení eventu.

Anna Drozdová is the administrator of the Centre of the City of the Future CIIRC CTU PRAHA. She is part of the conference organizing team of SOCAIETY VISION 2050 | Quo vadis homo? coordinating the technical support of the event.

Ondřej      HLAVÁČ

Ondřej HLAVÁČ

Visionary

Ondřej Hlaváč